Hele styret gikk tirsdag av som følge av mistillit, hele `en av fire har ikke tillit til det arbeidet som gjøres. Alt fra samarbeidsproblemer til saker som fremmes er det konflikter omkring.


Dette er en ressursbruk som det må stilles spørsmål med også i Norge. I saker som behandles og utredes brukes store ressurser i form av både penger og saksbehandlere på forskjellig nivå.

Resultat sett opp mot ressursbruk kan vel det stilles mange spørsmål ved. Generelt ville nok den offentilge forvaltningen i Norge håndtert samfunnsspørsmål vel så effektivt og uten særettighter for enkeltgrupper. Hvor samfunnsnytten er i denne vurderingen blir det kanskje vannskelig å finne, vi har mange eksempler på akkurat det.

les mistillit her

les hanlingslammet her