torsk.jpg

3000 tonn torsk er avsatt til båter under 11 meter i åpen gruppe i Nord-Troms og Finnmark, men ikke blitt tildelt selv om forhandlingene med Sametinget er avsluttet. Det er noe helt annet saken dreier seg om. Den saken heter: Eksklusiv fiskeripolitisk makt til Sametinget.

 

I fjor avsatte Fiskeri- og Kystdepartementet/Regjeringen3000 tonn torsk til båter under 11 meter i åpen gruppe i Nord-Troms og Finnmark.Disse tonnene med torsk ble aldri tildelt disse fiskerne med den begrunnelse fradepartementet at det først skulle være konsultasjoner/forhandlinger med Sametinget.Resultatet ble at dette torskekvantumet ble fisket opp av andre flåtegrupper.

 Disse forhandlingene bak lukkede dører er nå avsluttet, og de er kommet til enighet om et resultat.

Også for i år er det avsatt 3000 tonn torsk til nevnte gruppe. Denne torsken er fortsatt ikke blitt tildelt, selv om forhandlingene med Sametinget er avsluttet

Jeg har ikke registrert at Sametinget eller angiveligesamiske organisasjoner, har krevd at disse 3000 tonnene straks må bli tildeltnevnte flåtegruppe under 11meter. Jeg har heller ikke registrert av Finnmarkfylkesting eller fylkespartier i Finnmark har krevd at disse 3000 tonnene blir tildelt straks, slik at de som fisker i den gruppen som torsken er tiltenkt, kan få muligheten til å fiske på denne torsken mens den ennå er tilgjengelig langs kysten for denne flåtegruppa.

Men det går vel i år som det gikk i fjor: Fiskere i andre flåtegrupper vil fiske opp dette torskekvantumet.

Og dersom min observasjon er riktig, så forteller det at ingen politiske institusjoner eller organisasjoner egentlig bryr seg om de 3000 tonnene med torsk. Det er noe helt annet saken dreier seg om. Den saken heter: Eksklusiv fiskeripolitisk makt til Sametinget.

Jarl Hellesvik