Det argumenteres for historiske rettigheter og urfolk i alle sammenhenger hva gleder rettighter på etnisk grunnlag. Selv om det finns historisk dokumentasjon på at samene verken var først i Finnmark eller på kysten, verken hadde rein på kysten eller drev særlig aktivt fiske. Sjøsamene er ett begrep eller betegnelse som ble tillagt befolkningen på kysten, og misbrukt i moderne tid. 

Hva er så alt dette overkjørende og tilsynelatende fakta som presenteres fra den samiske eliten. Det koster utvilsomt for mye å innrømme feil, miste anseelse, makt og innflytelse som en årelang prosess har tilført dem…  kravet til rettigheter for opplevd urett og "fornorskning" begynner å bli bli lang, den har sikkert ingen ende heller.

les mer