Det er viktig å holde på at Sametinget skal være et rådgivende organ som tar vare på samisk kultur, språk og historie. Om Sametinget tiltar seg makt ut over det svikter de oppgaven sin.

Høyres stortingsrepresentant fra Finnmark, Frank Bakke-Jensen er intervjuet av Advokatbladet (Nr 4-2011). Der sier han blant annet at han er svært kritisk til at Sametinget opparbeider seg stadig mer makt. Han sier videre at: ”Særlig problematisk er konsultasjonsretten mellom Sametinget og regjeringen.

Her bruker man begrepet hemmelige konsultasjoner, og man kan lure på om det er en rettstat verdig. For eksempel ser vi at fiskeriministeren og sametingspresidenten har hemmelige konsultasjoner om kystfiskeutvalget….Dette er ikke i takt med den jevne finnmarkings rettsoppfatning. Det er viktig å holde på at Sametinget skal være et rådgivende organ som tar vare på samisk kultur, språk og historie. Om Sametinget tiltar seg makt ut over det svikter de oppgaven sin. I debatten om tilførselslinjer for elektrisk kraft snakker sametingspresidenten som om Sametinget har vetorett.

” Det var Høyres partileder Erna Solberg som i sin tid som ”sameminister” fikk laget og vedtatt konsultasjonsretten/forhandlingsretten som Sametinget og samiske organisasjoner er tildelt. Høyre stemte for paragrafen i offentlighetsloven som gir departementene rett til å unndra fra offentligheten, protokollene fra disse konsultasjonene/forhandlingene. Dette forteller om de sterke indre spenningene som finnes i Høyre når det gjelder grunnleggende samepolitiske spørsmål.

Jarl Hellesvik