Edl sendte et brev til Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet ved statsrår Rigmor Aasud. Vi har nå mottat svar.

les brevet her