Edl har i brevsform kommunisert med  Fornyings-,administrasjons- og  kirkedepartementet ved Statsråd Rogmor Aasrud. Dette kan du lese under kategorien nye artikler (rapporter,brev og notater