NSR leder Aili Keskotali betegner samarbeidet med regjeringen og fiskeridepartementet for tiden som kjølig. Det er stor skuffelse i de samepolitiske miljøene etter at Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen ikke har avsatt tid til samtaler med sentrale samiske toppolitikere under sitt Finnmarsks besøk.

Sametinget er også svært skuffet over ikke å ha blitt invitert til møter under besøket.

Etter flere års arbeid og utredninger frykter nå flere for at dette ikke ender opp som planlagt, med en anerkjennelse av samiske fiskerirettigheter.

Sett fra ett annet ståsted er det vel ikke bare de samiske interessene stortingspolitikere er i Finnmark for å løse, men andre oppgaver som angår befolkningen og samfunnet generelt. Det kan synes som de samiske interessene er det som er viktig i Finnmark skal en tolke de samepolitiske uttalelsene. At de har forventninger om særbehandling er vi etter hvert blitt vant til men demokratiet lever fortsatt, og det er godt å se. All omtalen dette har skapt minner mer om sutring en kritikk av fiskeriministeren. Det er jo heldigvis ikke slik at noen har kun en agenda å ta hensyn til.