Siden ILO 169 ble ratifisert i Norge i 1990 har det samtidig pågått et kontinuerlig arbeid i Finnland og Sverige om å få ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk.

 

Både i Sverige og Finnland sees det til Norge og hva som skjer i de samepolitiske miljøene etter at Norge godkjente konvensjonen. Det er en kjennsgjerning at ILO konvensjonen i sin opprinnelige form ikke kunne vedtas i Norge uten en omskriving av den Norske regeringen. Dette i seg selv gir i utgangspunktet grunnlaget for å hevde at rettighetene som i dag allerede eksisterer er tilegnet på feil grunnlag.

Fakta: ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk: Ratifisert av Norge 1990. Anerkjenner "urfolks" rett til egne institusjoner, egen levemåte og økonomisk utvikling, bevare og utvikle egen identitet, språk og religion.

At edl blir beskylt for å lansere en konspirasjonteori og stemplet som rasister er hårreisende. EDL er først og fremst opptatt av demokratiske og like rettighter for alle. Hva politikrere og kjente forskere leser av dokumentasjon angående historiske fakta får en til å stille spørsmål om hva de har lest. Edl har siden siftelsen publisert og dokumentert forhold som ikke kan ingoreres av den politiske ledelsen i Norge. Samerådet hadde møte i Rovanjemi i 2008 der de vedtok de Rovanjemideklarasjonen. I 2004 holdt Samerådet en konferanse i Honningsvåg, den såkalte Honningsvågdeklarasjonen. Begge disse konferansene og dens innhold gir i klartekst innsyn i deres langsiktige strategi.

I 2009 uttalte jusprofessor Carl August Fleischer at Stortinget ble villedet til å gi samene sterkere rettigheter enn det folkeretten gir grunnlag for. Det vi ser er at siden Alta-aksjonen for 30 år siden har samene fått økte rettigheter, og krever stadig mer. Det er dette EDL ønsker å sette fokus på, en segresjon av folkegruppene er ikke det en ønsker i dagens Norge i 2011, stadig flere ser nå ut til å erkjenne problemstillingen. Nå må politerne ta saken dit den hører hjemme, nemlig på løvebakken.

ingen ratifisering av ILO 169