reinplage.jpgLandbruksministeren Lars Erik Brekk vil bøtelegge ulovlig reinbeiting. Det har lenge vært ulovlige tilstander i reindrifta nå vil landbruksministeren dette til livs, næringen selv hilser tiltaket velkommen.

Tltaket skulle vært gjennomført for mange år siden men først nå skjer det en utvikling i positiv rettning. Ordningen krever i allefall betydelige tiltak fra næringen selv. I dag er mange bønder i nord plaget av at reinen tar seg ned i bygder og beiter på private områder til bøndene.

Et ikke ukjent problem er at også rein om sommeren tar seg inn i hager og inngjeringer til private, da må selvsagt anmeldelses eller sanksjonsmuligheten også gjelde for slike forhold.

Det har vært rene texas fastslår mange bønder, uten klare regler og med reineiernes påstander om rettigheter har dette medført til irritasjon og konfliker på mange hold. Muligheten til nå å straffe slike ulovlige forhold vil klart kunne bidra til en bedring for mange. Om det nye tiltaket fra landbruksministeren får den ønskede virkningen gjenstår å se.