I forbindelse med tilskudd gitt av sametinget til forskjelige søkere har den økonomiske oppfølginga skjelden vært prioritert. Tilskudd på mange  titalsmillioner blir innvilget uten at dette er regnskapsført.


Det det stilles krav til mottakere der vilkårene for å få tilskudd skal dokumenteres og at pengene har gått til de formål det var ment. At dette er offentlige midler som tildeles stiller problemet i et særlig alvorlig lys. Det må være klare rutiner og dokumenterte krav for å få økonomisk støtte som ellers i norsk offentlig forvaltning. At sametinget mangler driftsrutiner er overraskende etter så mange år som offentlig forvaltningsorgan.

Rivisortrøbbel, forskjellig pengebehandling, annmeldelser er stikkord i samtingets saksbehandling om økonomisk støtte til lag, foreninger og organisasjoner. Dette er svært kritikkverdrig og særlig hva gjelder offentlige midler. Hvem skal så føre kontroll med dette, regjeringen bør i høyeste grad oppnevne og forlange ett kontrollsystem for forvaltningen av samfunntes midler som sametinget er tiltrodd og forvalte. At de nå varsler endringer i rutinene er ikke ensbetydende med at dette skjer, noe som kan vises til i andre saker på sametinget.

Sametingsrådet innrømmer feil og betegner behandlingen som snillisme. At det er årsaken til svikt i forskjellige saker gjør ikke saken bedre. Dette minner om manglende kompetanse og alvorlig svikt i sametinets driftsrutiner og forståelsen av sametingets samfunnsoppgaver de tross alt har fått.

snillisme: deldefinisjon

Snillisten godtar det omtrentlige, det middelmådige. Vedkommende er upresis i egne gjerning og krav til andre. Forpliktelse, ordholdenhet og disiplin er ord snillisten unngår.