Kommentarer til Konvensjonstekstene  NORDISK SAMEKONVENSJON,

utarbeidet av Regjeringene i Norge, Finland og Sverige

pdf logo1.png