Brev til Landbruks-og matdepartementet. Innspill til forslaget til konvensjon mellom den norske og svenske regjeringen om grenseoverskridende reindrift. Les innspillet her.