Da var det avgjort, NRK har stanset hele dokumentaren som var planlagt sendt tirsdag 2. november. I stedet sendes film eller klipp fra "samenes" kamp i stilla.

Litt av en kuvending og hva er så målet med dette. Det en kan spørre seg om er hva med ytringsfriheten og det frie ord, hva med folks tanker og meninger om tingenes tilstand i Finnmark både på godt og vondt. Det er jo blandt annet dette mye dreier seg om. Forholdet til rettigheter som en folkegruppe har skaffet seg er ikke alene det primære men likevel viktig, like viktig er folks tanker og reelle hendelser som påvirker langt flere enn mange vil ha det til. Denne dokumentaren stiller spørsmål som opptar ikke bare Finnmarks befolkning men også problemstillinger langt utover dette i det demokratiske Norge.

Videre kan det stilles spørsmål om dette er lovlig og hva er den eventuelle begrunnelsen, vil en eventuell slik begrunnelse holde i en journalistisk demokratisk øyemed. Vil foreksempel tv 2 handlet på denne måten eller for ikke å snakke om andre kanaler, tvilsomt blir vel et passende svar.

I NRKs vedtekter § 12 står det blandt annet at :

de skal understøtte demokratiet,og bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

under pkt c: NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Om de mener dette blir jo etterhvert vannskelig å tro på men det kan jo være greit å ha vedtekter.