Forvaltningsavgjørelser i årene som kommer i forhold til reindrifta vil sannsynlig være styrt av ILO 169. Vi vil nok også få prejudiserende dommer i så måte. Det er nok mange som ikke kjenner til dette, men det står i reindriftloven fra 2007.

 

"§ 3. Forholdet til folkeretten: Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter."

Dette betyr i klartekst at ILO konvensjon nr 169 er en overlov til reindriftsloven. Dette innebærer videre at i forbindelse med vurderinger om hvordan loven skal forvaltes, og i forbindelse med rettssaker hvor reindriftsloven kommer til anvendelse, så kan interesseparter i den samiske reindrifta kunne benytte seg av innholdet i ILO 169 når det argumenteres for eller prosederes for, interesser til reindrifta. Og det kan argumenters for at det skal legges vekt på det som står i ILO 169 . Reindriftslovens §3 har gitt en internrettslig, juridisk, hjemmel til å kunne gjøre dette. Her har altså Stortinget lagt inn et stor, ullen og uoversiktlig gummiparagraf i loven, som nok ingen i dag, er i stand til å se de konkrete konsekvensene av.

At denne paragrafen vil bli benyttet for alt det den er verdt, bør ingen tvile på. Talsmenn for reindriftas interesser vil garantert trekke fram, det fra innholdet i ILO 169 som måtte passe til den konkrete sakens innhold, dersom de finner dette formålstjenelig. For å true med "folkerettslige juridiske forpliktelser" kan som kjent skremme vannet av de fleste i Norge.

Hva denne paragrafen vil føre til av rettstilstand, kan man jo undres på og frykte for.

I årene som kommer vil vi nok få forvaltningsavgjørelser i forhold til reindrifta som er blitt begrunnet med henvisning til det som står skrevet i ILO 169. Vi vil nok også få prejudiserende dommer, med seier til reindriftsinteressene, hvor det i domsavsigelsen er blitt lagt vekt på innholdet i ILO 169.

Jarl Hellesvik