I en kunngjøring om saker til behandling i Sametinget fremmet av representant Hans J Ellingsen ble saken om nedleggelse av Sametinget fort henlagt, de så ingen grunn til å behandle en slik sak.

Samtidig sier NSR parlamentariske leder Aili Keskitalo at de er villig til å diskutere Sametingets eksistens når som helst. Er det  da ikke naturig å behandle saken på lik linje med andre saker fremmet av representanter fra uansett parti. Dette virker lite troverdig fra Sametinget og minner lite om demokrati eller folkestyre som de sier de selv er for.

les saken her