Innovasjon Norge har brukt 40 millioner i Finnmark på å øke verdiskapning i reindrifta – men resultatene er knapt målbar .

Ett as leverte i fjor et mindre overskudd. To er konkurs. En er i skifteretten og under etterforskning av Økokrim. Det er underlig at det ikke finns bedre styring og klarere mål og krav til denne næringen sammenlignet med annen næringsvirksomhet. Utenom dette spytter staten inn millioner i støtte og tilskudd og ingen vet hvor verdiskapingen har blitt av.

Til eksempel brukte et firma som Boalvvir over 17 millioner kroner i 2006. Året endte med en negativ egenkapital på 7,5 millioner kroner. Videre framkommer det at det er brukt åtte millioner kroner til byggingen av merkevaren «Davas», og i dag ser det ut til at også dette selskapet går dunken.

Dette er våre skattepenger som sløses bort til en næring som ikke kan styre seg selv og er totalt ute å kjøre, hvor er Sametinget i denne saken og hva med deres støtte til sin egen næring, budsjettet med våre skattepenger har de jo og kan leke seg med.

Jeg kan ikke se en eneste arbeidsplass som er etablert i Finnmark, mens det er skapt noe n få i Norge. Staten har brukt titalls millioner kroner hvert eneste år i 10 år. Det eneste dette har ført til, er at markedet er forstyrra” sier Thor Aage Pedersen, som driver norges største reinslakteri.

Det må kunne stilles spørsmål ved pengebruken og krav til resultat, jeg kan ikke se at noe annet selskap kunne ha mottatt en slik støtte uten krav og garantier til resultat, det er vist kun i reindriftsnæringen slikt er mulig.

enorme mengder kjøtt pålager les mer her