samelue.jpg


Etter filmen fjellfinnhua av Guro S Bjerk skulle en forvente en mer åpen debatt omkring ”urfolks” rettigheter. I enkelte fora ble dette ett tema men hvor ble debatten av.

 

Kritikken av filmen ble slaktet av kritikere fra miljøer der den samepolitiske agendaen har legalitet i alle hennsende. Men hvor ble det av all debatten spurte bland annet Nordlys redaktøren i et innlegg i Nordlys i juli mnd. Han spør videre er dette debatten ingen tør ta tak i.

Svaret nå etter så lang tid virker innlysende det ligger nok mest der.

Filmskaperen og regissør Guro Saniola Bjerk skrev også i en pressemelding at NRK hadde kjøpt filmen men forlanger at en bit fjernes før sending. En kan jo undres om vi lever i Norge eller gamle Sovjet, ytringsfriheten og respekten for det en filmkunstner skaper skal altså redigeres av en annen organisasjon der nettopp det å sette søkelys på samfunnsdebatten er ett av dens hovedoppgaver.

Det må ligge størrre krefter bak dette som overgår NRKs mandat hva gjelder samepolitikk og rettighetsspørsmålet i regi av Sametinget.

Det er heller ikke ukjent at Bjerk ble kalt rasist og truet på livet. Dokumentaren ble vist første gang under Tromsø Internasjonale Filmfestival og vant senere prisen for beste norske dokumentar under Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda. Filmen har blitt kritisert for å være ubalansert og at kun de som er kritiske til Finnmarksloven og samiske særrettigheter blir hørt. Bjerk sier videre til Rushprint i ett intervju i Juli – Folk er svinredde for å prate om dette. Jeg har prøvd å få folk til å snakke, men de aller vanskeligste tingene kommer ikke frem. Finnmarkinger er jo det mest storkjefta folkeslaget på jord. Men når det kommer til dette blir de faen så tause.

Hun har også fått mange gode kritikker for filmen, men opplever også at journalister er mer interessert i å snakke med folk som er kritisk til temaet omkring det samepolitiske enn å snakke med folk som opplever dette på en annen måte. Spørsmålet må igjen bli, hvor ble det av den store debatten. Dette ser ut til å bli enda en debatt som kveles ved fødselen fordi samer kaller dette rasistisk, historieløst og skivebom. Dette er en hersketeknikk de har brukt i mange år!