Førsteamanuensis, Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø sier at jaktrettigheter kan opparbeides og at Finnmarkskommisjonen vil  stå for kartlegging av dette arbeidet.

Opparbeiding av rettigheter

Til grunn for dette ligger Finnmarksloven og her skilles det mellom de som bor i og utenfor fylket, samt i forskjellige kommuner. Forskjellbehandlingen er her klar og vil sikkert medføre både forvirring og fortvilelse blandt jaktfolk.

Finnmarksloven gir folkegrupper og regioner  rett til opparbeidelse av rettigheter eller særrettigheter. Denne forvaltningen av lovverket og de skiller det skaper er  både udemokratisk og skaper urettmessige fordeler og skiller i Finnmark og de områder som berøres.

les hele artikkelen her