Stortingets presidentskap besluttet 18. juni å oppnevne et menneskerettighetsutvalg for å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven.

Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovens 200 års jubileum i 2014. Utvalgets arbeid skal ferdigstilles innen. 1. januar 2012.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltrevisjoner av bestemmelser gjør at både tema og innfallsvinkel kan virke nokså tilfeldig, står det blant annet på Stortingets nettside