Sametinget har laget en veileder som skal ivareta de samiske interessene i de fire nordligste fylkene, Denne veilederen setter primisser for blandt annet minarallutvinning, i første omgang i Finnmark. Og dette skal gi sametinget økononisk vederlag av utvinningen fra gruveselskapene.

Veilederen skal sikre sametinget økonomiske overføringer fra mineralselskaper utfra utvinningsverdi, En slik form for mineralavgift til Sametinget har regjeringen tidligere vendt tommelen ned for. Egil Olli sier at de skal sikre verdiskapningen i lokalsamfunnene.

Sametinget har som kjent innsigelsesrett. Nå utaler de seg på en måte som oppfattes som om de har eierskapsretten til ressursene i Finnmark, stikk i strid med regjeringens standpunkt og uttalelser i saken.

Les hele saken her