Ved Notberget i Porsanger  hadde hadde Thomassen og Eriksen søkt om to nausttomter like ved der de har husene sine. Notberget ligger på Oldereid­nesset i Lakselv.

De eneste som har protestert mot naustene er reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne,Porsanger kommune har fått medhør fra landbruksministeren i at området ikke er reinbeiteareale. Orføreren sier at reinen ikke noen rett til åvære der.

les om saken her