Sammenblandingen av FeFO – sametinget- finnmarksloven mv. har blitt ei byråkratisk mølje som tar fra befolkningen friheten, demokratiet og like retten til å høste av ressursene i Finnmark.

 

Samtidig sitter de på våre penger, de forvalter store deler av våre ressurser men roter det til slik at de ikke selv vet hva som gjelder. Dette inntrykket (eller fakta) får en ved å følge forskjellige saker i media, nå sist ser vi det igjen når det gelder laksefiske. Laksefiske har en lang tradisjon i langs kysten, nå du må betale før du kan fiske, men ingen vet når dette gjelder fra.

I en pressemelding fra Finnmarkseiendommen meldes det at sjølaksefiskerne både må betale fiskeravgift til Direktoratet for naturforvaltning (DN), samt sende inn avtaleskjemaet for lakseplass til FeFo før 1. mai.

De som eventuelt bestemmer seg for ikke å fiske på grunn av innkortet fisketid, må gi beskjed til FeFo om dette før 1. juni, og kontakte DN for å få igjen pengene.

Les hele artikkel her