EDL vil oppmuntre politiske partier både på fylke- og kommuneplanet til å reise kravet om en revidering av Finnmarksloven


Det er gledelig at også fremtredende arbeiderpartirepresentanter som fylkesordfører Rune Sjåstad og stortingsrepresentant Kåre Simensen inntar en kritisk holdning til den styringsmodell som Finnmarksloven foreskriver for Fefo, selskapet som er gitt forvalteroppgaven for 96% av fylkets landareal. Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL) påpekte allerede på folkemøtet i Alta i mai 2007 at Fefo ikke har en organisasjonsform som gir befolkningen grunn til å oppfatte seg som > «> herre i eget hus> «> .

Dette var en av parolene som ble brukt når folk i sin alminnelighet skulle overbevises om lovens intensjoner. I virkeligheten er Finnmarks befolkning gjort til husmenn med minimale og kun indirekte muligheter til å påvirke selskapet. Uten en generalforsamling med legitimitet i befolkningen er man prisgitt styrets oppfatning av > «> folkets beste> «> . Fratatt muligheten til politisk påvirkning i årsmøte blir befolkningen umyndiggjort og har liten grunn til å føle seg i ett med eller lojale til selskapet. Dette er svært alvorlig. Det er faktisk fristende å sammenligne dagens styringsmodell for Fefo med Russlands oligarkvelde etter Jeltsin.

EDL vil oppmuntre politiske partier både på fylke- og kommuneplanet til å reise kravet om en revidering av Finnmarksloven på basis av et reelt eierskap. Dette bør være nært forankret til fylkets befolkning og ha demokratisk styring uten etnisk kvotering.

Turid Bjørnstrøm Leder EDL