I sin nettutgave 21-01-2010 mener Sagat at EDL farer med tøv, brevet til karl Erik Schøtt Pedersen tar opp problemstillinger i forhold til sametingets mandat som følge av ILO 169

At EDL farer med tøv er vel en påstand som ikke verd å kommenere, det som er verd å kommentere er hvorfor de faktaforhold som er argumentert for i dette brevet er så vannskelig å forstå. At EDL kommer med synspunkter og vel dokumenterte fakta sees altså på som tøv. Som innledning, et sentralt spørsmål som igjen kan nevnes er, hvorfor er det kun Norge som har ratifisert ILO-169 av de nordiske landene, jeg skal ikke gjengi brevet her, dette er kun ment som en ingress.

EDLs fagpanel har over lang tid brukt ressurser på rettsgrunnlag og  ILO-169 og med henvisninger til historiske fakta som nevt i brevet. At utenforstående proffesjonelle fageksperter også tolker problemstillingen på lik linje med EDL bør vel vekke, ikke bare Sagat men mange flere. Konstruerte argumenter som Sagat hevder EDL farer med er vel å tolke dit hen at mangel på ord og faktiske kunnskaperer er mer dekkende. Hva gjelder medlemstall som Sagat også tar opp så velger vi å sende ballen i retur.

Nettredaktør EDL