Sametingsrådet utarbeidet egne rettningslinjer for mineralvirksomheter i Finnmark, men her får de altså ikke støtte fra FEFO. Mineralloven ivaretar samiske interesser godt nok mener FEFO. Dette var selvsagt ikke som planlagt og Sametinget er svært skuffet over FEFOs konklusjon. Her har det nye FEFO styret sett problemstillingen i forhold til etblering av bedrifter og også om mulig tatt signaler fra andre hold og handlet deretter.

Les saken her