300px-altafjorden.jpgSametinget har nylig vedtatt at rettighetene og bruken av fjordene nå står for tur til utredning. De frykter at uten en slik avklaring til rettigheter vil vi se en økende konflikt situasjon i disse områdene.

 

 

 

Sametingsrådet skal snarest ta kontakt med sentrale myndigheter for å få igangsatt arbeidet med spørsmålene omkring rettighetene, bruken og forvaltnigen av disse sjøsamiske områdene. Det blir med andre ord alle fjorder i Finnmark og så langt sørover som ansees som sjøsamisk.

Bak forslaget ligger ikke bare miljøkonsekvenser men også ett vel så viktig emne som økonomiske aspekter. Avgift fra brukere av fjordene vil da være det mest pådrivende skal en tolke forslaget uten videre anlyse. Det nevnes videre konfliktsituasjoner som argument for å få en rettighetsavklaring, noe som ikke er ett ukjent argument i samepolitisk argumentasjon. Mulig de som fremmer slike scenarioer selv er opphavet til det, eller bidrar til å konstruere slike problemstillinger. Det er iallefall ett fjærnt eller ikke aktuelt problem i det samfunn og demokrati vi lever i, i dagens Norge.  

Til slike eventuelle utfordringer har vi en Regjering og et Storting som folkevalgte til å forvalte våre ressurser. Med det stadige konfliktnivået det spekuleres i og fryktes for i de definerte samiske områdene blir det atter engang  feil å overlate forvaltningen til Sametinget. Konfliktene vil først eventuelt  komme om slike forslag blir en realitet.

Les saken her