Sametingspresident Egil Olli vil ikke anmelde Norge i saken om kystfiske,han mener forslaget til Aili Keskitalo er inrømme nederlag. Olli tror på forhandlinger med regjeringen, en positiv tanke i en ellers noe frustrert forsamling.

 

Saken som har skapt så mange debatter er utvilsomt svært viktig for Sametinget. Når den så ble møtt med den motstand det har så har det ikke manglet på engasjement i de samepoliiske miljøer. Det som fremkommer er også at det er stor uenighet om de krav og rettigheter som det argumenteres for. Dette er også et svært betent spørsmål i lokale fikserimiljøer på kysten, av hvilken grunn nekter mange fiskere å utale seg om saken, mens andre igjen er både mot og for. Det blir da noe søkt at NSR fremstår som talsmann for hele kysten i media.

Helga Pedersen utfordret dem som kritiserte regjeringen å komme med konkrete forslag om hva som kunne gjøres annerledes. Det kan syntes som om dette ikke er det  viktigste for NSR og Sametinget, men det å få forvaltingsretten over kystfisket er det viktigste. Vi har ikke sett det siste i denne saken.

Nettredaktør EDL.