paragraf.jpgDet sier Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) om Kystfiskekonflikten på et Folkemøte i Tana, Saken stopper altså ikke her, i første innstans vil den bli prøvd i for norske domstoler sier hun i FD
.

 

At kystfiskeutvalgets innstilling ble hardt kritisert tidligere i høst og lagt vekk av regjeringen har satt sinnene i kok hos blandt annet NSR. Med dette venter de å vinne fram med utvalgets konkulsjon, kanskje de nå vil høre på kystbefolkningen ???? sier Keskitalo.

Helga Pedersen mener det er av mindre viktig betydning hvilken organ og lov dette er nedfelt i, hun utfordret derimot kritikerne av regjeringens avgjørelse i denne saken.

les artikkelen her