Alta kommune vil bøtelegge reindriftsnæringen, ulovlig oppsatte reingjerder vil bli bøtelagt med 1000 kr døgnet. Reingjerdene er i strid med plan og byggningsloven og også til hinder for annen næring som loklat landbruk, skogbruk og til hinder for annen allmen ferdsel.

les om saken her