Samfunnet er i ferd med å gå for langt i rettsliggjøring av spørsmål som bør være fordelspolitiske og politiske. Det innebærer at man har fortolket folkeretten utover grensene som reglene bestemmer og gir adgang til.

les uttalelsen her