I Finnmark og Nord Norge har debatten omkring Finnmarksloven og Sametinget pågått lenge. Både i aviser og på forskjellige nettsider har det vært ett hett tema. EDL har arbeidet lenge for å formidle kunnskap og fakta omkring det som majoriteten av Finnmarks og Nord Norges befolkning mener.

 

Nemlig at demokratiet gjennom regjeringens feilfortolkning av ILO169 har skapt ett konflikt nivå i Finnmark ingen kan leve med. Endelig har en av landets største aviser fanget opp en problemstilling som burde ha vært på regjeringens bord for lengst

Siden Alta-aksjonen for 30 år siden har samene fått økte rettigheter. Noen frykter for en ren samisk stat, og jusprofessor Carl August Fleischer mener Stortinget ble villedet til å gi samene sterkere rettigheter enn det folkeretten gir grunnlag for.

les hele saken her