Et politisk begrep. Urfolk, slik det benyttes i norsk, politisk språkbruk betyr:

En befolkningsgruppe som tilfredsstiller de betingelsene som er satt i ILO-konvensjon nr 169 om hvem konvensjonen er ment å gjelde for. Og hvem dette gjelder for der definert I ILO 169.