Ifølge for eksempel Gyldendals fremmedordbok 1962 betyr ordet ur- som forstavelse: eldst, først, opprinnelig. Altså: Urbefolkning eller den aller første befolkning/det opprinnelige folk. Dette innebærer at dersom en befolkning skal betegnes som ur…, så må det være en befolkning som kom aller først til et område.