Regjeringens besluttning om kystfiskeutvalgets innstilling har provosert Keskitalo i NSR. Helga Pedersen og Regjeringens  argumenter for avgjørelse i saken blir avvist av NSR. Kampen om fortida er mer viktig enn fremtida mener Helga Pedersen.

Nettop dette er det EDL har kjempet for og dokumentert at det ikke finnes grunnlag for særskilte rettigheter i disse områdene, som mange andre steder ellers i Finnmark. Kan konklusjonen være at de historiske fakta har blitt tatt til følge etter enn informasjonsstrøm som ikke bare EDL har stått for men mange andre som ser den urett som er begått siden Sametingets oppstandelse.

Dokumentasjon om rettigheter og EDLs forsøk på å avkrefte disse krav med begrunnelsen "særrettigheter på etnisk grunnlag" finner du på vår hjemmeside i mange kommentarer og innlegg under nyheter og artikler, komentarer med mer, eller søk etter emner nederst på siden.

mer om saken her