Dette har fått sametinget til å reagere i kor, de mener at årsaken kan ligge hos FRPs fremgang og stadige utspill mot sametinget, og kan ikke skjønne noe annet.

Det som imidlertid ikke har kommet fram er at høringsuttalelsen møtte kraftig motstand og har nok gjort sitt til at seieren ble vår. At sametinget velger å kreditere FRP som eneste årsak til utfallet i saken kan tolkes på flere måter.

Debatten som den nye sameloven har skapt med tilhørende krav om stadig mer makt velger enn glatt å ignorere, enten med vilje eller av mangel på gangsyn og iver etter makt og statuering av deres fortolkning av ILO 169. At offentligheten og majoriteten av folkets meninger ikke ønskes å bli vektlagt eller bekjentgjort virker skremmende vist så er tilfelle.

Sametingets stigmatisering av problemene dette medfører blir for dumt i denne sammenheng, her er det demokratiet og fornuften som har seiret. Her viser regjeringen endelig handlekraft og også  viljen til å se hvor dette kan ende. Dette bidrar forhåpentligvis til sette samepolitiske spørsmål i et annet fokus hva gjelder rettighetsspørsmål og krav på etnisk grunnlag.

EDL har lenge hatt fokus på saken og utarbeidet flere dokumenter angående innstillingen som kystfiskeutvalget har lagt frem, men som nå på lik linje med Kystfiskeutvalgets innstilling kan legges i en skuff.

 Les hele saken her