Det mener bonde Rakel Løkke. De siste årene har antall rein i området bare økt til store problemer for lokale bønder. Uten å få vite noe eller bli tatt med på en slik bruksending av lokal natur syntes Løkke er svært underlig og mener også at Reindrifta har for mye makt.

Reindrifta hevder det er ett internt anliggende om de endrer bruk av beiteområder. Ordfører Harald Larsen mener det er svært kritikkverdig måten denne saken er behandlet på.

Les hele saken her