Det er det faktiske forhold sametingets stadige egne fortolkninger av aktuelle lovverk som er vedtatt av regjeringen og omtalt tidligere i høst både i media og av EDL provoserer sentrale politikere. Det nærmer seg valg og mange har registret det siste årets utspill fra Samiske politikere.

Mineralloven i denne sammenheng fått stor oppmerksomhet, Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen stod fram i media og ville i første omgang glatte over hendelsen men innrømmer at han stusset da sametinget la frem egne retningslinjer for mineralvirksomhet i samiske områder.

Sametingspresident Egil Olli påpeker at dette verken er en forskrift eller lov men sametingets egne retningslinjer. Hva Olli mener med dette kan en undres over, hvorfor bruke ressurser på å oppfinne egne lover når loven og vedtektene er vedtatt at det norske storting. Stadige argumenter om at alt strider mot Norges forpliktelser overfor samene som urbefolkning begynner å bli tynnslitt, dette syntes å kunne gi sametinget egen rett til opprettelse av egne lover for rettferdiggjøring av virksomhet i Finnmark.

Samtidig sier Keskitalo at NSR ikke er mot utvinning av mineraler i Finnmark men at mineralloven ikke gir det samiske samfunn det de ønsker, nemlig mer makt og penger fra staten, så lenge ikke dette er ivaretatt i den nye mineralloven vil sametinget ikke støtte næringsvirksomhet i Finnmark.

Nettredaktør edl