Uten å være for engasjert i politikk enten Samisk eller Norsk så har det vært vannskelig å ikke få med seg hva som rører seg i Finnmark og i samfunnet genrelt. Mye av debatten i Finnmark har sitt utspring i Sametinget,FeFo, og Samepolitiske aktivister som har fremmet sine krav. Edls engasjement i demokratiske spørsmål har rettet seg mot den udemokratiske maktutøvelsen vi har sett blitt rettferdiggjort fra blandt annet Sametinget.


Edl har gjennom sin aktivitet prøvd å innformere og engasjere folk i Finnmark og landet for øvrig. Edl har publisert artikkler, forskningsmateriale, historiske fakta og deltatt i avisdebatter med mer. Mye av det publiserte materiale finns på vår nettside og debatten fortsetter utvilsomt. Vi går ett spennende valg i møte og vi ser endringer i valgmønstret allerede.

Nordlys redaktøren konkluderer med at Sametinget må ta mye av ansvaret for at folk stemmer som meningsmålingene viser, Frp har hatt stor fremgang i Finnmark og folk er lei av det som de oppfatter som enveiskjøring fra Sametinget.

Les hele artikkelen her