Det sier blandt annet SVs Olav Gunnar Ballo til NRK Finnmarksnytt. Han er ikke alene om å hevde at Sametinget nå har gått over sine mandater. Det er de kommunale organ og Norges Storting som håndhever Norsk lov.

 

Bakrunnen er den nye mineralloven der Sametinget krevde at leting og utvinning av mineraler skal gjøres i samarbeid med Sametinget og at utvinningen skal komme det samiske samfunn tilgode. Dette fikk ikke sametinget inn i den nye mineralloven. Nå vil de si nei til all leting og utvinning av mineraler i Finnmark. Dette kan kun forståes slik at det samiske samfunn krever særfordeler i form at økonomisk vinning av en virksomhet som dertil ikke er tradisjonell samisk virksomhet.

Også høyres Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener at Sametinget nå må kjenne sin besøkelsestid. De har ingen mandat til å imotsette seg lovlig fattet vedtak gjort av det Norske Storting. Det er ikke slik at vist ikke et lovlig fattet vedtak ikke passer det samiske miljø og samiske interesser så kan de bare sette den Norske lov til side, han sier videre at dette kun ødelegger for de samiske interessene i framtiden. Sametinget som kun representerer ca 10% av Finnmarks befolkning opptrer som den lovgivende myndighet, dette kan fort bli et problem i fremtiden.