En kan saktens lure på hvor Kjell K Nilsen vil med sitt utspill om Sameparken i Bærum. At Mattilsynet går i mot søknaden er jo intet mindre enn forventet. Argumentene om at dette avslås på grunn av dyrevernhensyn kan vell ikke tolkes på annen måte enn at forvaltningen i denne saken vet hva de snakker om. Nilsen hevder at reinen tåler mye stress og minner samtidig om at reinen kommer fra området rundt Hàlkavàrre skytefelt, (militært område)

Hvis reinen tåler så mye stress hvorfor alt engasjementet om Hammerfest turforenings uskyldige turer på Kvaløya, var dette bare for å statuere makt og sikre rettigheter som etter x antall år kan dokumenteres og fremlegges som akseptert av Hammerfests innbyggere.

Hvis reinen er så tilpassningsdyktig og kan leve og formere seg i ett så i ørefallenede stresset område som Hàlkavàrre må den vel kunne tilpasse seg noen få turmennesker på kvaløya noen dager i året,…… utfra Nilsen opplysninger. Værre skulle en tro det var å flytte reinen til lavlandet på Østlandet der klimaet er totalt forskjellig fra Nord Norge samt høyfjellet ved Hardangervidda sommers tid.

At reinen er et arktisk dyr har kanskje ikke Nilsen reflektert over, basert på generell kunnskap om dyr og genetisk tilpassning må vel dette kunne karakteriseres som stor mangel på kunnskap om arter og normale habitat. Det er vel liten tvil om at Nilsen her selv bær søke fakta om biologien og på hvilket grunnlag Matilsynet har handlet som de har gjort.

Nettredaktør EDL