Nå sees virkningene av Finnmarksloven også for sportsfiskere for fult, dette sier flere laksefiskere fra sør som tradisjonelt har brukt elver og vassdrag i Finnmark i årevis på lik linje med andre sportsfiskere fra Finnmark.

 

I disse dager pågår laksefisket i elvene i Finnmark for fult, ikke alle er like velkomne og prisen for fiskeplasser har fordoblet seg, hvis du ikke da er fra Finnmark. Dette er diskriminering så det holder mener flere laksefiskere. Grunneierne som skal forholde seg til det nye lovverket tolker også loven forskjellig og operer med forskjellige priser, men tendensen er at folk fra andre deler av landet må betale mye mer enn finnmarkinger. Skal vi leve med slike tilstander i framtiden.

En av grunneierne forsvarte det slik på NRK 25.06 at prisene er på nivå med andre steder i Norge.

Kjernen ligger ikke bare i hva prisen er men at lovverket både er diskriminerende og skaper stor frustrasjon blant laksefiskerne, også tilgang til før brukte fiskeplasser er nå pluteslig ikke tilgjengelig mer,en laksefisker fra Sør Norge syntes det hele er svært uheldig og spør hvilke signaler Finnmark ønsker å sende med denne forvaltningen.

FeFo reagerer ikke før media tar tak i problemer med utspring i Finnmarksloven, dette viser bare at både FeFo og Finnmarksloven ikke ivaretar verken lovverk eller egen rolle og er lite villig til å se i dybden av loven. Folk fra andre deler av landet som kommer til Finnmark for å bruke naturen kan nok i framtiden få seg mange overraskleser.

Nettredaktør EDL