Sametinget mener at de samiske særinteressene ikke er godt nok ivaretatt som følge av Stortingets vedtak om ny minerallov. Sametinget vil selv ha styringen og hvordan denne loven skal fortolkes.

Stortinget har vedtatt en ny minerallov som ikke ivaretar våre interesser i tilstrekkelig grad sier blant annet Samtingspresident Egil Olli. Han konkluderer videre med at den nye sameloven gir Sametinget utvidede rettigheter som Stortinget ikke har tatt hensyn til. Sametinget har derfor selv laget retningslinjer til hvordan dette skal ivaretas.

Det er ønskelig med næringsutvikling i samiske samfunn som ivaretar de samiske interessene men ikke gratis, her vil Sametinget kreve økonomiske vederlag som de selv vil formulere og derav selv bestemme hvor og hva eventuelle millioner skal gå til, annen tolkning av sametingets reaksjon virker udiskutabel.

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen sa blant annet i ett intervju på nrk tv at Sametingets tolkning av rettigheter relatert til Mineralloven ikke gav rettigheter til forhandlinger på økonomiske/særskilte grunnlag eller annet grunnlag utover det Stortinget har bestemt. Sametinget må derfor forholde seg til Stortingets vedtak. Det finns kun en lovgivende myndighet i Norge og det er Stortinget, dette må alle forholde seg til. Mineral selskaper kan ifølge Pedersen se bort fra Sametingets utspill i framtiden.

Dette kan tyde på at flere politiske fronter i den senere tid har registrert hva som skjer i Finnmark og Sametingets utrettelige krav om særrettigheter basert på etnisk grunnlag, noe EDL har kjempet mot siden etableringen. En ny forordning innen demokratiet der Sametingets vil overprøve stortingets vedtak virker hinsides alle visjoner. Videre kan det også registreres at stadig flere har fått mer kunnskap om rettighetskampen og demokratiet, noe som EDL har prøvd å bidra til på en faglig og profesjonell måte siden etableringen.

Nett redaktør EDL