olav g ballo.jpg


Ett av problemene for en bærekraftig utvikling innen reindrifta har over lang tid vært antallet rein i Finnmark. Olav Gunnar Ballo har ved flere anledninger påpekt dette, nå tar han opp saken på nytt og dokumenterer hvorfor dette må gjøres noe med.

 

 

Det har vært veldig frustrerende å registrere at samtidig som myndighetene har satt som mål og krevd lavere reintall, har de samme myndighetene gitt økonomiske insentiver til næringsutøverne som bidrar til å øke reintallet.

Hovedpunktene til Ballo var at ingen var villig til å ta nødvendige grep for å sikre et bærekraftig reintall – og at regjering etter regjering har lukket øynene for konfliktene mellom reindrifta og utviklingen av Finnmark. Reindrifta har ifølge Ballo lagt utviklinga av nordområdene i ei tvangstrøye. I tillegg preges deler av vidda av bekymringsfullt nedbeite i økologisk sammenheng, og store konflikter på grunn av for høyt reintall.

Les hele saken her