Aili Keskitalo (NSR) tidligere sametingspresident tar gjeren debatten om samiske rettighter med flere. Debatten har pågått i forskjellige media den siste tiden og har tydeligvis engasjert mange Finnmarkinger, Samer som Nordmenn.

Mange har engasjert seg i rettighetsspørsmål som angår flere forhold i Finnmark spesielt. De enkeltsakene som har skapt størst engasjement hos flere og flere Finnmarkinger er blandt annet Nerveisaken, Altabøndene og sist Hammerfest turlags forbud mot turorganisering på fjellene i området. Videre har det ikke minst skapt oppsikt omkring frp sitt utspill den siste tiden.

Den nye sameretten er ett stort og komplisert dokument men gir likevell ett entydig og klart svar på rettighetskav som mange finner svært vannskelig og godta. Den siste tids media oppsalg har ikke omtalt de enkelte lovvforslag i klartekst, og det som har skapt debatten, men gengitt forhold utfra denne som en nå ser opptar flere og flere i Finnmark og Norge førøvrig.

Les hele saken her