Av Jarl Hellesvik

Steinar Pedersen klager offentlig over at de som har sjøsamiske aner er nærmest rettighetsløse i dag. Men hva er realitetene? La oss ta et eksempel som viser hva som er tilfelle: En rekke kjente politikere og personer ellers, med makt og innflytelse, med sjøsamiske aner, står i samemanntallet. Jeg forutsetter at årsaken til at de har meldt seg inn der, er at de ser på seg selv som sjøsamer.

Det kan listes opp personer i Hammerfest kommune som jeg har fått vite er i samanntallet: Stortingsrepresentant Alf E Jacobsen, ordfører Kristine Bock Jørstad, formannskapsmedlem John Wahl, formannskapsmedlem og nestleder i Finnmark Ap, Tom Mortensen, kommunestyremedlem Ole Martin Rønning, tidligere ordfører i Hammerfest Tormod Bartholdsen. Mange flere kunne nevnes…. Slik er tendensen i alle kystkommunene i Finnmark.

De som står i samemanntallet, er i meget stor grad politikere og personer ellers med stor makt og innflytelse i lokalmiljøet, og til dels strekker denne makta og innflytelsen seg langt ut over lokalmiljøet. Uvisst av hvilken grunn er imidlertid samemanntallet hemmelig. Hadde det vært offentlig så hadde du nok blitt overrasket over hvilken stor makt og innflytelse folk som ser på seg sjøl som sjøsamer, har i Kyst-Finnmark. Men i følge Steinar Pedersen er altså de med sjøsamiske aner nærmest uten rettigheter, makt og innflytelse i dag. Hva slags hemningslaus propaganda tror han at det er mulig å få folk i Finnmark til å tro på?