Harald Larssen ble som ventet valgt til ny styreleder.

Harald Larssen ble valgt til ny leder i Finnmarkseiendommen (FeFo) på styremøtet i Alta onsdag

Les mer her