Her kan du lese om hovedtrekkene i Den nye sameretten, den gir en grei førsthåndinformasjon om hva som ligger i lovvforslag etc. Videre finnes det kart over områder som berøres av det nye lovverket.

Se hele dokumentet her