lars edl.jpg

Mange lag og organisasjoner har registret seg i frivillighetsregistret. Ordingen finnes gjennom Norsk tipping som kan gi støtte til disse organisasjonene via Grasrotandelen.

Tidligere leder og nå styremedlem  Lars Hapalathi ser ingen problemer med at EDL  også kan inngå i denne ordningen, demokrati er demokrati og bør gjelde alle.

 

 

 

EDL besto i begynnelsen av folk fra Alta og de krever blant annet at styresammensetningen i FeFo endres slik at Finnmark fylkesting har flere representanter enn Sametinget.

Det er jo blandt annet det demokratiet er avhenging av at vi har ett styresett som omfavner alle, ikke ett særorgan som det vi opplever i dag, Hapalathi ser ingen betenkeligheter med å konkurrere med lokale idrettslag om disse pengene fra Norsk Tipping. Dette fremstilles som om EDL er en organisasjon mot det samiske noe som vi ikke aksepterer, vår sak gjelder demokrati og likhet for alle i dette fylket og landet. les mer her