Lovendringene i den nye samerettsloven omhandler, spesielt Fjelloven, Reindriftsloven, Plan- og bygningsloven, Naturvernloven og Bergverksloven tillegg til dagens særrettigheter. Samerettsutvalgets innstilling er nå ute til høring.

Uttalelser angående deler av SRUIIs innstilling har i enkelte medier allerede blitt kommentert. Sametingspresident Egil Ollis innlegg i Aftenposten 20. mars gir et unyansert bilde av Regjeringens forslag til ny minerallov/bergsverkslov hevder nærings og handelsminister Sylvia Brustad. Regjeringen har konsultert sametinget i forskjellige saker i halvannet år nå uten å komme til enighet i viktige spørsmål.

Det vil i kommende arbeidet være av interesse og vurdere alle interesser både samiske og andre næringsinteresser hevder næringsministeren. Kan dette tolkes som en nyansert iakttakelse fra regjeringens side.

les hele artikkelen her