Gjennom Norsk tipping kan du støtte din organisasjon når du spiller eller tipper. Grasrotandelen en en ordning lansert av Norsk tipping der du som tipper velger å gi din del av overskuddet til din organisasjon. Forutsettningen er at din organisasjon er registrert i frivillighetsregisteret og er godkjent som grasrotmottaker, dette er EDL. Du betaler ingenting men en del av dine midler du bruker til tipping vil bli kanalisert til edl.

Ved å gi grasrotandelen til EDL når du tipper, er du med å støtter arbeidet for etnisk og demokratisk likeverd. Vi vil alle ha samme rettigheter uansett hvor i landet vi bor. Akkurat nå ser det ut for at vi holder på å miste mange av våre rettigheter. Derfor trenger vi all støtte vi kan få. EDL er en organisajon basert på frivillig arbeid, men har kostnader ved drift både til materiell, møtevirksomhet, reiseutgifter, annonsering i media, og personlige utlegg i forskjellig grad. Vårt arbeid har ikke blitt funnet verdig offentlig støtte selv om vi har søkt dette. Derfor vil dette være ett viktig bidrag til EDL i framtiden. 

Du kan registrere deg hos Norsk Tippings tippekommisjonærer eller på nett og gå inn på grasrotandelen. Vet du organisasjonsnr. er det enkelt å registrere deg. Har du allerede støttet et lag, forening eller organisasjon er det enkelt å bytte til et annet lag, organisasjon eller forening, det kan du også gjøre hos kommisjonær eller på nett. På nettet gjør du det annonymt. Her er EDLs org.nr. 991 097 058.


Husker du ikke organisasjonsnummret når du spiller kan du be kommisjonæren å søke på ordet "organisasjon", da kommer "organisjssjonen for etnisk og demokratisk likeverd" på deres skjerm. Registrer deg der å da hvis du ikke allerede er registrert.


På forhånd takk for ditt bidrag